عکس/کمک مهدی طارمی به بوشهری‌ها

بوشهری هااین روز‌ها با توجه به شیوع بیماری کرونا ورزشکاران ایرانی مثل همیشه در صحنه حاضر هستند و به روش های مختلف کمک هایشان را برای مردم ارسال می‌کنند. در همین رابطه مهدی طارمی نیز با انتشار متن زیر در اینستاگرام گزارشی از کمک‌هایش به مردم بوشهر ارائه کرد. او وعده داده تا یک ماه آینده هفته‌ای ۲۰ هزار ماسک بین مردم بوشهر توزیع کند.

(عکس) طارمی هم به بوشهری‌ها کمک کرد

منبع:فرارو

افراشته 2

کلیدواژه

طارمی

کرونا

بوشهر

ارسال نظرات

captcha
افراشته نظرسنجی
طلوع دانش