با مشارکت ۷۴.۳ درصدی؛

اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات بوشهر انتخاب شدند

بوشهری ها | با مشارکت ۷۴.۳ درصدی اعضای خانه مطبوعات بوشهر در انتخابات آنلاین، اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان بوشهر انتخاب شدند.

بوشهری هابا مشارکت ۷۴ درصدی اعضاء خانه مطبوعات و رسانه های بوشهر، انتخابات اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان بوشهر انتخاب شدند.

صبح روز جاری با برگزاری انتخابات تمام الکترونیک و با مشارکت ۷۴ درصدی، اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات رسانه های استان بوشهر انتخاب شدند.

به گزارش بوشهری‌ها، این انتخابات با حضور ۲۱ نامزد و ۱۵۴ عضو واجد شرایط رای دادن از ساعت ۹ تا ساعت ۱۲ برگزار شد که از این تعداد ۱۴ نفر به عنوان هیات رئیسه و ۷ نفر نیز به عنوان بازرس خانه مطبوعات نام نویسی کرده بودند.

در این انتخابات "مازیار هوشمند" با ۹۸ رای، "علی هوشمند" با ۹۳ رای، "عبدالحسین قاسمی" با ۹۱ رای، "سلمان ندومی" با ۹۰ رای، "عبدالحمید شعرانی" با ۸۵ رای، "وحید امیر" با ۸۴ رای، "صدیقه جمالی" با ۸۲ رای، "حسین حشمتی" با ۶۴ رای و "حجت عبداللهی" با ۶۰ رای به عنوان اعضاء اصلی هیات رئیسه و "سلمان ندومی" با ۹۰ رای و "حسین حشمتی" با ۶۴ رای به عنوان بازرسان اصلی خانه مطبوعات و رسانه‌های استان بوشهر انتخاب شدند.

همچنین "سهیلا شعبانی" با ۱۸ رای، "مهرنوش ذوالفقاری" با ۱۸ رای و "سیده سمیرا کیارش" با ۱۷ رای به عنوان اعضای علی‌البدل هیات رئیسه و رقیه زیرک با ۳۰ رای به عنوان بازرس علی البدل این دوره از خانه مطبوعات بوشهر تعیین شدند.

گفتنی است هیات مدیره خانه مطبوعات و رسانه های استان بوشهر به مدت ۳ سال و بازرسان به مدت یک سال عهده دار این مسئولیت هستند.

 

کلیدواژه

خانه مطبوعات

مازیار هوشمند

علی هوشمند

ارسال نظرات

captcha
روز پتروشیمی
بانک سپه
طلوع دانش